ปีการศึกษา 2554

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระบบการศึกษาทางไกลไร้พรมแดน  ปีการศึกษา 2554

ภาคต้น

วันที่
รายละเอียด

๑-๑๗ มิถุนายน ๕๔

รับสมัครนักศึกษา    รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ รอบแรก

๑๙ มิย – ๑๕ ก.ค.    ๕๔

รับสมัครนักศึกษา    รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ รอบสอง

๑๗ ก.ค – ๑๒ ส.ค ๕๔

รับสมัครนักศึกษา    รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ รอบสาม

๑ มิถุนายน ๕๔

จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษารอบแรก

๑๙ มิถุนายน ๕๔

จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษารอบสอง

๑๗ กรกฎาคม ๕๔

จัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษารอบสาม

๑ มิย – ๑๒ ส.ค. ๕๔

ลงทะเบียนเรียนตามรอบที่สมัครเรียน

๑๘ มิถุนายน
๑๖ กรกฎาคม
๑๓ สิงหาคม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ รอบแรก
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ รอบสอง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ รอบสาม

๑๕ สิงหาคม

วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชา    และลาพักการศึกษา

๒๕ มิถุนายน
๒๓ กรกฎาคม
๒๐ สิงหาคม

วันเปิดภาคการศึกษา    รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ รอบแรก
วันเปิดภาคการศึกษา    รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ รอบสอง
วันเปิดภาคการศึกษา    รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ รอบสาม

๓๑ สิงหาคม

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องชำระค่าปรับ    และ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

๑ กันยายน

วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรียน    มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค

๑๕ กันยายน

วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา

๑๕ กันยายน

วันสุดท้ายของการขอโอนย้ายภาคการศึกษา

๓๐ กันยายน

วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา

๑-๒ ตุลาคม

วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา    พร้อมกันทั้งสามรอบ

๓๐ พฤศจิกายน

แจ้งผลสอบไล่

ภาคปลาย

วันที่
รายละเอียด

๑ ส.ค. – ๒ ต.ค. ๕๔

สมัครเป็นนักศึกษา    รุ่นที่ ๒/๒๕๕๔ (รับรอบเดียว)

๑-๓๐ กันยายน    ๕๔

ลงทะเบียนเรียน

๘ ตุลาคม ๕๔

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    รุ่นที่ ๒/๒๕๕๔

๑๕ ตุลาคม ๕๔

วันเปิดภาคเรียน    รุ่นที่ ๒/๒๕๕๔

๓๑ ตุลาคม ๕๔

วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชาและลาพักการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนไม่ต้องชำระค่าปรับ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

๑๕ พฤศจิกายน ๕๔

วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา

๓๐ พฤศจิกายน ๕๔

วันสุดท้ายของการขอโอนย้ายภาคการศึกษา

๓ มกราคม ๕๕

วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียม    ค่าเล่าเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค

๓ กุมภาพันธ์ ๕๕

วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา

๔-๕ กุมภาพันธ์ ๕๕

วันสอบไล่ประจำภาคศึกษาสำหรับรุ่น    ๑/๒๕๕๔ และรุ่น ๒/๒๕๕๔
วันสอบซ่อมสำหรับนักศึกษารุ่น    ๑/๒๕๕๔

๓๑ มีนาคม ๕๕

แจ้งผลสอบไล่

ภาคพิเศษ

วันที่
รายละเอียด

๑ ธค.๕๔-๓ กพ.๕๕

สมัครเป็นนักศึกษา    รุ่นที่ ๓/๒๕๕๔ (รับรอบเดียว)

๑ มกราคม ๕๕

ลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ ๑-๓/๒๕๕๔

๑๑ กุมภาพันธ์ ๕๕

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    รุ่นที่ ๓/๒๕๕๔

๑๘ กุมภาพันธ์ ๕๕

วันเปิดภาคเรียน

๓๑ มีนาคม

วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชาและลาพักการศึกษา

๓๑ มีนาคม

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนไม่ต้องชำระค่าปรับ

๓๑ มีนาคม

วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

๑๕ เมษายน

วันสุดท้ายของการขอถอนชุดวิชา

๓๐ เมษายน

วันสุดท้ายของการขอโอนย้ายภาคการศึกษา

๓ พฤษภาคม ๕๕

วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียม    ค่าเล่าเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค

๒ มิถุนายน ๕๕

วันสุดท้ายการศึกษาประจำภาค    ๓

๓-๔ มิถุนายน    ๕๕

วันสอบไล่ประจำภาคศึกษาสำหรับรุ่น    ๑/๒๕๕๔ รุ่น ๒/๒๕๕๔
และรุ่น ๓/๒๕๕๔
วันสอบซ่อมสำหรับนักศึกษารุ่น    ๑/๒๕๕๔ และ รุ่น ๒/๒๕๕๔

๓๑ กรกฎาคม ๕๕

แจ้งผลสอบไล่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s