นักศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553


G1 เจริญ พนมไพร พระมหาวรพล

วราธิดา คนึงนิจ อรุณ

อูมิงกาลาโสม วนิดา ชัยยงค์

G2 พนม ปิยะพงศ์ สุธา

อาธิ ทศวิน สุวรรณ

อนุต โฆษิต วิเชียร

สุชาติ ศักดานุวัฒน์

พรศักดิ์ เพ็ญศรี

G5 มอฮำหมาดมาดี สนัน แหมะโสม

สไบแพร อรษา จันทนา

อภิษฎา รอมาเดียะ อาณัติ

G6 บังอร อภิญญา วารินี สายใจ สอมีย๊ะ จินตนา

สุนี วรรณี โอฬาร ยุวดี อริยภรณ์

มัสตูราห์ ปราณีต อาสิรน

G4 สุวิศิษฏ์ จริญ มัสดี

อุเสน วนิตา ณัฐพิมล

เอกชัย สุรีรัตน์ ปรมินทร์

G7 กมลชัย

G8 อรุณ  มาแอล เกษม อูมัร อุดม

ดารุณี อับดลล๊ะ บารูดีน มานพ ธนิตย์

G10 เกษม ศิรินญา

G11 วรรญา สุนิตย์

ฉวีวรรณ สิริ เจนจิรา ธาตรี ฮาสาน๊ะ

ฮัจยะ มาณี สาอุตะ

G9 ชสลัน อานัด อาบีดีน

จุรางรัตน์

ลัดดาวัลย์

อานิตา รอเบ๊ยะ โรสนาร์นี่ย์

นรบดี  อลิษา

สมชัย มัสหลัน จารุวรรณ

นิรชา ระรื่น โสมสุดา ปรีดา อดุลย์

ปรีดา(หมานมานะ) ประวี อาสันชบรี สามารถ พิพัฒน์

สมศักดิ์ กูอัน ณิชากร วีระศักดิ์ บูอาลัน

วิชิต ญาณกวี เจษฎา สุริยา พงษ์ศิริ

มัสลีม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s