ระบบการศึกษาแห่งอนาคต-ระบบการศึกษาไร้พรมแดน

การศึกษาไร้พรมแดนแบบผสมผสาน คือการเรียนด้วยตนเองจากสื่อการศึกษาทางไกล ที่ยึดสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลักผสมผสาน กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า สำหรับทุกเวลา ทุกสถานที่และทุกคนนักศึกษาเรียนจากสื่อหลัก คือรายการสอนทางโทรทัศน์และสื่อเสริม คือ การเรียนจากชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนจากรายการโทรทัศน์เป็นการสอนทางโทรทัศน์ผ่านดาวนเทียมในระบบ KU-Band ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก
นอกจากนี้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเป็นรายการสอนตรงถ่ายทอดสด (Live Direct Teaching) โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในแต่ละชุดวิชา เพื่อเป็นการสรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหาสาระและประสบการณ์และเปิดโอกาสให้นักศึกษาถามปัญหาได้ นักศึกษาอาจรับชมรายการถ่ายทอดสดที่บ้าน หรือ ณ ศูนย์บริการวิชาการไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตามจังหวัด อำเภอ ตำบล หรือชุมชนที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การประเมินผลการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยประเมินจากการทำงาน และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และคะแนนสอบไล่ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้ปริญญา และประกาศนียบัตรของการศึกษาไร้พรมแดนมีประสิทธิภาพ มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับปริญญาและประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยทุกประการ

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ เมื่อสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย

1. นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
2. จานดาวเทียมเพื่อการศึกษาไร้พรมแดน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ฟรี)
3. มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอนสรุป ณ ศูนย์บริการวิชาการไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกศูนย์ ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการทำรายงาน และการสอบไล่ประจำวิชาต่างๆ
4. มีอาจารย์ประจำวิชาดูแลอย่างใกล้ชิด และมีคณาจารย์ประจำ ณ ศูนย์บริการวิชาการไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
5. นักศึกษามีปัญหาใดๆ มหาวิทยาลัยจัดการแก้ปัญหาให้ ตามความต้องการและความเหมาะสม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s