รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Bachelor of Public Administration Program)
ชื่อปริญญา รป.บ. (B.P.A.)สามารถเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ได้
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร         138         หน่วยกิต

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร         179,000 บาท

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1                    25,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2                    25,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                            10,000 บาท

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1                    25,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2                  25,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                          10,000 บาท

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1                    25,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2                  25,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                            9,000 บาท
สอบถามที่ โทร. 081 – 9576900
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s