รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Public Administration)
ชื่อปริญญา รป.ม. (M.P.A.)
หลักสูตร   3 ภาคการศึกษา  จำนวนหน่วยกิต    36  หน่วยกิต

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร        150,000 บาท

ภาคการศึกษาที่    1              50,000 บาท
ภาคการศึกษาที่    2              50,000 บาท
ภาคการศึกษาที่    3              50,000 บาท
สอบถามที่ โทร. 081 – 9576900
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s